Menü Bezárás

Terepbejárás babázással

A Koppányvezér útról nyílik, a Móra Ferenc és az Áprily Lajos utcák között húzódik a hatszázméternyi hosszú Tamási Áron utca. Túratársammal, Gáborral egy ideje azt a módszert alkalmazzuk, hogy először végigmegyünk az utcán autóval, feltérképezzük hosszúságát, milyenségét és parkolási lehetőségeit, majd gyalogosan járjuk be a helyszínt elejétől a végéig oda és vissza. Komárom-Koppánymonostorban is így tettünk. Csodáltuk az utca első felének újszerűségét, „tiptopságát”, majd forgattuk a fejünket a második felének az előbbitől eltérő hangulatától, s végül a döbbenettől elámulva bambultunk rá a végén az út kellős közepén magasló villanyoszlop láttán. Igen, a komárom-koppánymonostori Tamási Áron utca pont’ ilyen sokféle arcát mutatja – számunkra mégsem ettől marad emlékezetes. Hanem attól, hogy ottlétünkkor elkirándultak ide Tatabányán élő kollégáink, a fiatal Fülep házaspár, és magukkal hozták nyolchónapos Marci babájukat is. Így aztán a terepbejárást jóízű babázással is megtoldottuk.  

A nyolchónapos Fülep Márton Koppány 2022 nyarán a komárom-koppánymonostori Tamási Áron utca játszóterének homokozójában

Koppánymonostor a belvárostól és a Monostori erődtől nyugatra fekvő városrész, közigazgatásilag 1922-től tartozik Komáromhoz. A középkorban itt a Katapán nemzetség monostora adott otthont a Szent Benedek rend regulái szerint élő barátoknak, első említése 1222-ből való. A monostor lakói a török elől menekülve, valószínűleg 1529-ben hagyták sorsára az épületeket. A rövid ideig hiteles helyül is szolgáló monostor romjai 1757-ben még felismerhető állapotban voltak, helyén ma szivattyútelep áll. A monostor emlékét a városrész neve mellett a koppánmonostori apáti cím és egy az épületből fennmaradt kőoroszlán őrzi, amely a Klapka György Múzeumban található. A koppánymonostori Duna-parton a XIX. század végétől kezdődően politikusok, kereskedők építették fel villáikat. A településnek a XX. század elején körülbelül ötszáz lakosa volt, ma kb. két és fél ezer. Koppánymonostor napjainkban is csendes, nyugodt üdülőövezet, gyönyörű Duna-parttal. Az 1-es főút forgalma teljesen elkerüli. Vasúton nem közelíthető meg. A városrésztől délre található a folyamatosan bővülő komáromi ipari park, amely a déli elkerülőút révén összeköttetésben áll az M1 autópályával.

Koppánymonostor jeles műemléke az 1709-ben állított Nepomuki Szent János barokk szobor, amely a Koppányvezér út – Tamási Áron utca sarkán, utóbbi bejaratától jobbra áll. A szépen faragott, műemlék jellegű alkotás 1719-ben készült és először a Vág folyó Dunánál lévő torkolatánál, egy régi fahídnál helyezték el. A Duna túlsó partján fekvő, szomszédos Koppánymonostorba, jelenlegi helyére Sárkány Ferenc komáromi rendőrkapitány helyeztette, egyes források szerint 1901-ben, mások szerint 1909-ben. Ma is ott áll nyitott szoborfülkés képoszlopban. Neobarokk védőépítményének belső falán műemléki feltárások láthatók, nyugati oldalfalára, kívül pedig a második világháborúban elesett koppánymonostori polgárok emléktábláját helyezték el, 1992-ben leplezte le a városrész részönkormányzata.

A Nepomuki Szent János-szobor mellett áll és a Tamási Áron utcából nyílik a Napsugár Óvoda.

Vezetői igencsak beszédes gondolatot választottak jelmondatul: „Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni.” Marci baba, mindent elkövetünk, hogy jó legyen neked gyereknek lenni – gondolom magamban, miközben fényképezem az óvoda kisvonatosvirágtartós, törpikés, napsugaras bejáratát.

Pár lépéssel odébb, a 7. szám alatt áll a 2011-ben átadott Minivár Bölcsőde. Kedves, modern épület, amelynek kerítésére jó nagy piros betűkkel kiírt szöveggel figyelmeztetnek a kapu bezárva tartásának fontosságára. A táblán a szöveg köré rajzolt sok-sok pici gyerek a piros betűs írás szerint ezt mondja: „Kicsik vagyunk, Fürgék vagyunk, Nyitott kapun: KISZALADUNK!!!” Hát ezért nem szabad annak a kapunak nyitva lennie, még akkor sem, ha szemben vele jól felszerelt színes játszótér csalogatja a kicsiket.

Marci baba még csak nyolchónapos, de eljön az idő, amikor ő is bölcsibe megy, bezárt kapu mögé. De itt most játszhat kedvére a hintán és a homokozóban, miután anyuka és apuka tisztába teszi. Nem baj, hogy végül a szeme, szája, orra is megtelik homokkal, még csak el sem pityeredik. Nemcsak gyönyörű, de jó gyerek is Marcika.

A fényképek és videók után jó volt végre személyesen is látni őt, mégpedig itt, Koppánymonostoron. Apropó, azt említettem már, hogy mi a baba teljes neve? Fülep Márton Koppány!

Elköszönünk tőlük. A kis család hazamegy Tatabányára, mi pedig Gáborral haladunk tovább a Tamási Áron utcán.

A bölcsőde és a játszótér mellett háziorvosi rendelőkomplexum áll, látszik, hogy az is új. A szemünk valóban nem csal: noha több mint három évtizede működött a háziorvosi szolgálatot magában foglaló alapellátás a koppánymonostori városrészben, itt a 9. szám alatt látható új, komplexebb rendelőt 2016-ban nyitották meg. 2015-ben ugyanis a kormány által a jól gazdálkodó önkormányzatok támogatására kiírt pályázaton Hajdúszoboszló mellett Komárom is elnyerte a maximálisan igényelhető 200 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást. Az önkormányzat ezt kiegészítette további százötven millió forinttal. A meglévő háziorvosi rendelőt további 42 négyzetméterrel bővítették, helyet kapott benne egy új fogászati rendelő, röntgenhelyiség, kezelő, személyzeti öltöző-zuhanyzó és mozgáskorlátozott-mosdó. Ezzel a fejlesztéssel a Tamási Áron utcában kisebbfajta egészségügyi centrum jött létre, ahol a felnőtt háziorvosi és fogászati ellátás, valamint a védőnői tanácsadás is egy helyen vehető igénybe. „A lakosok létszáma jelentősen emelkedett, 1800 főről 2400 főre. Ez főleg az ipari park működésének köszönhető. A városrészbe sok fiatal költözött, így az óvoda és az iskola bővítése már megtörtént, nemrég átadtuk a bölcsődét is, most pedig ezzel a minden tekintetben korszerű és modern fogászattal szeretnénk még kényelmesebbé tenni a városrész lakóinak életét” – mondta a fogászati rendelő átadóján 2016 januárjában Czita János alpolgármester, a körzet képviselője.

A pályázati forrásból megvalósított helyi infrastruktúra-fejlesztés révén megoldódott a Napsugár Óvoda, a Minivár Bölcsőde és az orvosi rendelő biztonságos megközelíthetősége is: megújult a Tamási Áron utca út- és járdaburkolata, a csapadékvíz elvezetésének rendszere és parkolók is épültek. A beruházásnak köszönhetően immár akadálytalanul közelíthetők meg ezek a nagy forgalmú közintézmények.

Az utca további részében lakóingatlanok sorakoznak, a legvégén, az út kellős közepén pedig villanyoszlop állítja meg, vagy legalábbis lassítja le az arra haladó autósokat. Kikerülhető, de óvatosnak kell lenni, figyelni és vigyázni kell nagyon.

Komárom lakói tisztelik Tamási Áron emlékét. Még a Komárom Városi Sportegyesület természetjáró szakosztályának zarándoktagjai is, amikor csak tehetik, ellátogatnak Csíksomlyó és más neves, jeles székely helységek mellett Farkaslakára is. 2012 júniusában például így jegyezte fel oda fűződő élményüket Székely Józsefné, a szakosztály vezetője: „Farkaslakán Tamási Áronra emlékeztünk, felsoroltuk műveit, sírjánál megálltunk és nemzeti színű szalagot kötöttünk a kopjafájára.”

S ha így tisztelik a székely írót a komáromiak, jöjjenek hát és játszanak velünk online Tamási Áron-játékokat! Imént mentek el innen, a koppánymonostori Tamási Áron utcából a játékok alkotói: Marci baba, vagyis Fülep Márton Koppány szülei. Fülepné Sziblik Mónika a szabadulószoba, a kvízek és a keresztrejtvények tartalmát dolgozta ki, férje, Fülep Márk pedig kifejlesztett hozzá egy ügyes weboldalt. Találkozzunk hát a komáromiakkal is a tamasiaronjatekok.hu játékos világában, ha már ilyen rendkívüli módon egymásra találtunk – és egyébként is.

Varga Gabriella

X
X