Menü Bezárás

Itt csiszolódott falusi kisfiúból öntudatos férfivá Tamási

Ha hajlamos lennék a pityergésre, bizonyára sűrűn törölgetném a könnyeimet Székelyudvarhelyen a Tamási Áron Gimnáziumban. A több mint négy évszázada oktatási intézményként működő, időnként kényszerűségből elhagyott, aztán felújított, 1910-ben újjávarázsolt épület tanulója volt (akkor még Római Katolikus Főgimnáziumnak hívták), s 1990-ben az ő nevét kapta meg.

Micsoda elégtétel ez az egykor sok gonddal-bajjal gyötrődő diáknak, aki a kis falusi családi fészekből kikerülve hosszú évekig emberfeletti küzdelmet vívott azért, hogy a legjobbak közé kerülhessen, ösztöndíjával aztán némi terhet levéve szegény szülei válláról, nem hagyva szégyenben nagybátyját, aki mint gyulafehérvári nagyprépost a híres városi iskolába segítette az aprócska faluban hat elemit végzett fiúcskát.

Jövő tavasszal lesz harminc éve, hogy szobra is áll a nemrég felújított gimnázium épülete és a templom között a Szent Miklós-hegyen.

Tanárai közül nem egy nagy tiszteletnek, megbecsülésnek, sőt népszerűségnek örvendett a diákok és kollégáik körében. Közéjük tartozott Embery Árpád, aki a görög nyelvre tanította Tamásit, Jaklowszky Dénes, aki osztályfőnöke és magyartanára volt, Szemlér Ferenc, aki a német nyelv tanítása mellett a fogalmazásait is csiszolgatta.

Jaklowszky és Szemlér nagy figyelemmel kísérte később írói indulását is. Amerikából egykori osztályfőnökének küldött levelében így írt Tamási: „Meghatott hálával emlékezem Önre és Szemlérre, kik ezen a téren első nevelőim és serkentőim voltak.”

A világháború belegázolt az iskola életébe, működésébe is: a VII. és VIII. gimnáziumi osztályt Tamási már magántanulóként végezte, az osztályából csak hatan részesültek rendes nyilvános oktatásban. Mint sorköteles fiatalembert, 1916-ban behívták Tamásit a Székelyudvarhelyen tartózkodó 82. gyalogezredbe, majd Hajdúdorogra vezényelték. Úgynevezett hadiérettségire 1917-ben tért vissza rövid időre katonai szolgálatából.

Ma már ismét felpezsdült az élet Tamási gimnáziumában: a 2021/2022-es tanévben több mint ötven pedagógus több mint 830 diákot igyekezett a tudomány rögös útja felé terelgetni, nem is akármilyen eredménnyel. A Tamási Áron Gimnáziumból került ki 2021-ben a két legjobban teljesítő Hargita megyei magyar érettségiző, a büszke Geréb família ikrei: Geréb Fanni 9,72, Geréb Janka pedig 9,68-as átlagot ért el.

Mondják, jó testvérek, eszükbe sem jutott összeveszni azon, hogy nem pontosan ugyanazzal az eredménnyel végeztek. Úgy hírlik, azóta mindketten orvosnak tanulnak. Mi tagadás, szükség is van ilyen nagyszerű (szak)emberekre az egészségügyben akár béke-, akár háborús időket élünk.

Horváth Gábor Miklós

X
X