Menü Bezárás

„Hinni kell abban, hogy a rengetegből van kiút”

„Kicsit mi is Ábelek vagyunk. Bolyongunk ebben a rengetegben, de mindig hinni kell abban, hogy a rengetegből van kiút.” Rátz Ottó mesterpedagógus, a pápai Pro Cultura Pannoniae Alapítvány elnöke mondta ezt 2022. szeptember 16-án Ajakon a Tamási Áron-emléknapon és konferencián. De ne szaladjunk ennyire előre, előbb nézzünk körül a rendezvénynek helyet adó intézményben, az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde falai között!

Farkaslaka testvértelepülésén, Ajakon a Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épülete 1981-ben épült és mellette kaptak helyet az óvoda és a bölcsőde épületei is. Az egykor kántortanítói iskola falát ékesítő feszület pedig – amint Rozinka Mihály intézményvezető írja köszöntőjében az iskola honlapján – 2017. szeptember 1-jén került vissza az immár Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde aulájába. Ugyancsak az igazgató jegyzi fel, hogy Felső-Szabolcsban az ajaki emberek a legnehezebb történelmi időkben sem hagyták üresen templomaikat, megőrizték és vállalták Istenbe vetett hitüket. A családok nagy többsége a mai napig keresztény szellemben neveli gyermekeit.

A tanintézmény az elmúlt néhány év fejlesztéseinek köszönhetően korszerű és esztétikus környezetet biztosít a két bölcsődés és öt óvodás csoport, valamint a nyolc általános iskolai évfolyam gyermekeinek neveléséhez, oktatásához. „A pedagógusok, munkatársak mind keresztény elkötelezettségű, felkészült, jó szakemberek, akiket a nyitottság jellemez. Olyan légkört igyekszünk teremteni, amelyben gyermekeink otthon érzik magukat. Hisszük, hogy a pedagógus személyisége alapvető motivációs tényező és közvetetten meghatározója a gyerekek szocializációjának. A ránk bízottak emberi értékeinek, lelki egészségének megőrzését, értelmi és érzelmi intelligenciájának, magatartási szokásainak, alkotásvágyának továbbfejlesztését sikerélményt biztosító, szeretetteljes, mindenkire személy szerint odafigyelő, segítő légkör megteremtésével biztosítjuk. Óvodánk nevelési programja alapján kiemelten kezeljük a hagyományápolást és a környezetünk megóvására nevelést. Feladatunk, hogy elősegítsük az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását az órai munkában és a tanórán kívüli tevékenységekben is, napköziben, szakkörökön, kirándulásokon, megemlékezéseken, lelki és szabadidős programok és kiemelten a művészeti oktatás és a sportfoglalkozások keretében. Pályázatok révén széleskörű testvériskolai kapcsolatokat ápolunk, ezzel országhatáron kívülre is eljuttatva tanulóinkat, elősegítjük az európai kultúra megismerését, a magyarságtudatuk kialakulását. Büszkék vagyunk arra, hogy őseink hitéhez hűen, keresztény szellemben és korszerű körülmények között neveljük és oktatjuk a felnövekvő nemzedéket” – írja Rozinka Mihály.

Ottjártunkkor, amint a kapun beléptünk, egy egészalakos Szent II. János Pál pápa-szobor vonta magára a figyelmünket. A Váci Egyházmegye állandó diakónusa, Rózsa László nagylelkű felajánlása nyomán állított alkotást a szent egyházfő pápává választásának 40. évfordulója alkalmából, 2018. október 26-án leplezték le és áldotta meg Felföldi László akkori általános helynök. A Nagyboldogasszony-templomban bemutatott szentmisével kezdődő ünnepségen az egyházközség hívei, az iskola dolgozói és tanulói mellett Ajak lengyelországi testvérvárosából, Hyżneből Marek Gajda plébános és Karol Burda Blazowa káplán is részt vett.

Három évvel később, 2021. december 8-án Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök szentmise keretében megáldotta a Szent II. János Pál titulusú iskolakápolnát, és ugyanitt a Hyżne által adományozott Szent II. János Pál-ereklyét is elhelyezték a lengyel testvérvárosból érkezett lelkipásztorok jelenlétében.

Névadója születésének 125. évfordulója előtt az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde többek között a Pro Cultura Pannoniae Alapítvánnyal közösen, Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, valamint Ragány Adrienn, Ajak Város polgármestere fővédnökségével meghirdetett, Erdélyi csillagok című közös pályázattal tisztelgett. A felhívásra általános iskolások, középiskolások és 18. év feletti felnőttek is jelentkezhettek, pályázónkként egy irodalmi művel (verssel vagy prózával) és/vagy egy, témájában valamely Tamási Áron-műhöz kapcsolódó illusztrációs alkotással. Az irodalmi mű témája szabadon választott volt, de hangulatában igazodnia kellett Tamási Áron írásaihoz. A zsűri örömmel vette, ha a tematikában megjelent Erdély, a magyarság, nemzeti sorskérdések, Trianon, a magyarság Trianon utáni helyzete. A kategóriák első négy helyezettjét oklevéllel és ajándékcsomaggal jutalmazták. A megadott elektronikus felületre feltöltött pályaműveket 2022. szeptember 9-ig várták, eredményt pedig 2022. szeptember 16-án hirdettek az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskolában rendezett emlékünnepség-sorozat keretében.

Igen, sorozat, a tanintézmény ugyanis a névadója 125. születési évfordulójáról való megemlékezést már szeptember 15-én megkezdte, mégpedig helyi, illetve más városokból, településekről érkező diákcsapatok versenyzésével. Ahogy az igazgató fogalmazott: „Jót tanultunk, szórakoztunk, mindenki jól érezte magát.” Az eseménysorozat szeptember 16-án online is közvetített konferenciával folytatódott, amelyet a pápai Pro Cultura Pannoniae Alapítvány, Ajak Város Önkormányzata és az Ajaki Tamási iskola közösen szervezett. Nos, itt hangzottak el Rátz Ottó mesterpedagógus, a Pro Cultura Pannoniae Alapítvány elnökének már idézett szavai, miszerint „mi egy kicsit Ábelek vagyunk. Bolyongunk ebben a rengetegben, de mindig hinni kell abban, hogy a rengetegből van kiút.” A konferencián Dr. Cierna Lubica, az ELTE Savaria Egyetemi Központ egyetemi docense és Veres Miklós tanár előadását is meghallgathatták a jelenlévők, akik között az iskola igazgatója – a pedagóguskollégák és a nyolcadik osztályos tanulók mellett – a város polgármesterét és jegyzőjét, Gáspár Mátyás plébános-iskolalelkészt és Zuró József görögkatolikus parókust is köszönthette. Ennek a rendezvénynek is Palánki Ferenc püspök volt a fővédnöke.

Nos, ez alkalommal hirdették ki az Erdélyi csillagok pályázat eredményét is. Elhangzott, hogy a felhívásra Magyarországról és külhonból összesen 50 pályázó jelentkezett 25 illusztrációs alkotással és 25 irodalmi művel. Az irodalmi kategória első helyezését Fazakas Rita (Ócsa) nyerte el Öt mázsa kolompér című novellájával, második helyezett Iochom Zsolt (Székelyudvarhely) lett Erdélyi töredékek című versével. A harmadik helyezést Nagy Abigél Sára (Győr) Veszteségek és tanulságok, a negyediket pedig Szavari Erika (Nagykőrös) érte el Családi gyökerek és vadvirágok című prózájával. Ezen kívül a zsűri dicsérő oklevelét kapta: Mayer Zsófia (Szeged) Harangszó, Gali Zsuzsanna (Érd) Huba című művéért, valamint Barna Laura Anna (Budapest) a Baljós papiros című verséért.

Az ajaki Tamási Áron Katolikus Iskola névadója bemutatásához Hegedűs Géza portréját idézi. Az idei emlékév által bizonyára még több diák megértette, miért írja Hegedűs Géza az íróról ezt: „Amihez Tamási Áron hozzáért, az menten megszépült. Az ő szemén keresztül a valóság mesevilág, nála a sötétség is tündérfényekkel világít.” „Már halála pillanatában nemzeti klasszikus volt.”

Az iskola honlapja itt érhető el: https://tamasiaronaki.hu/
Facebook-oldala pedig: https://www.facebook.com/aron.tamasi.7967

Varga Gabriella

X
X