1051 Budapest, Zrínyi utca 5., Tel.: + 36 1 795 66 06hu

Program

Magyarság Háza Szabadegyetem

Dr. Raffay Endre: Az aracsi templomrom

2021. február 4. (csütörtök), 18 óra

Helyszín: 1051 Budapest, Zrínyi u. 5. (Duna Palota)

Magyarság Háza Szabadegyetem

Dr. Raffay Endre

Az aracsi templomrom a történetírásban, a művészettörténetben és a műemlékvédelemben

„Tervezett előadásomban a szerbiai Vajdaságban található 13. századi templomrommal kívánok foglalkozni. A rom az utóbbi 
időben különös népszerűségre tett szert, elsősorban a vajdasági magyarság körében, de a szakirodalom már a 19. századi kezdeteitől ismeri, és a régészet, valamint a műemlékvédelem is kiemelt figyelemmel tekint rá. Mindennek ellenére kutatása korántsem tekinthető lezártnak, újabb megközelítések és eredmények várhatók. Előadásomban, a rom építészeti bemutatásán túl a régi kutatási eredmények összefoglalására és az újak bemutatására vállalkozom. A régebbi eredmények közül elsősorban a régészetiekre és a művészettörténetiekre helyezek hangsúlyt, a bemutatandó újabb eredmények művészettörténeti összefüggésekre derítettek fényt, de az írott, valamint képi források értékelésének eredményeit is ismertetem. A rom műemlékvédelme kapcsán Vajdaság más műemlékeire is kitérek, valamint olyan műemlékvédelmi tevékenységre is, amelyben a szakmai szempontokon túl kortárs művészetiek is megjelennek.”

A belépés ingyenes. A helyek korlátozott száma miatt regisztráció javasolt: magyarsaghazainfo@gmail.com (a regisztráció a Magyarság Háza válaszlevelével aktiválódik). Helyfoglalás érkezési sorrendben.