Menü Bezárás

Művelődés a legelső magyarországi Tamási-szobor mellett

***

Mikulásünnepség, Német Nemzetiségi Nap, Retro Party, véradás, könyvtárszolgálat, a Hidas Néptánc és Hagyományőrző Egyesület táncpróbái és még számos szép dolog történik Hidason az Erkel Ferenc utca 8. szám alatti művelődési házban, amelyet a Polgármesteri Hivatal Tamási Áron Művelődési Házként tüntetett fel a hivatalos honlapján. Hogy valóban Tamási Áron Művelődési Háznak hívják-e a kulturális létesítményt, arról az általunk megkérdezett, környéken élő és dolgozó emberek meggyőző igenekkel válaszoltak, s erre utal az a tény is, hogy a ház udvarán Tamási Áron mellszobrát helyezték el – ezen kívül semmilyen más hivatkozást nem találtunk a névviselés valóságára. Helyesebben, a kultúrház tőszomszédságában álló székelykapun is a nagy író legismertebb gondolata szerepel: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”

***

„Borsos Miklós szobrán életre kel a bronzba öntött szépség, a szikár erkölcs és a teremtő gondolat egysége”

Videcz Ferencné Fejezetek Hidas történetéhez (1999) című könyvéből megtudhatjuk, hogy Tamási Áron mellszobrát, Borsos Miklós Kossuth-díjas szobrászművész alkotását 1975. szeptember 7-én leplezték le a hidasi művelődési ház kertjében. Az eseményre a nagy író emléke előtt tisztelgők Baranyából, Tolnából és Budapestről is érkeztek. A leleplezés után – írja Videcz Ferencné – Czine Mihály irodalomtörténész mondott ünnepi megemlékező beszédet. Irodalomtörténeti jelentőségűnek nevezte az alkalmat, az első magyarországi Tamási Áron-emlékmű állítását, mert addig csak Erdélyben, szülőfalujában, Farkaslakán tanúskodott képzőművészeti alkotás a székely nép, sőt az egész magyarság kiemelkedő egyéniségéről: a két Szervátiusz (apa és fia) alkotása Tamási sírjánál. Czine Mihály, aki a Tamási-életmű avatott ismerője volt, több műre is hivatkozva a szülőföld és a nép szeretetéről, az azzal mindig azonosulni akaró és tudó íróról beszélt, aki mindvégig megőrizte az emberközelséget, mert a „hazára találás” csak így lehetséges, a „mi dolgunk ezen a világon” kérdésre csak így válaszolhatunk. Borsos Miklós szobrán életre kel a bronzba öntött szépség, szikár erkölcs és a teremtő gondolat egysége, hirdetve a hidasiaknak (és nem csak nekik!), hogy mindez hétköznapjainkba, tetteinkbe szívódva válhat csak nemes tulajdonunkká: alkotó létté – folytatódik a visszatekintés az egykori ünnepélyre, amelynek fényét a Tanárképző Főiskola vegyeskara Tillai Aurél vezényletével és a pécsi úttörőzenekar emelte. Részt vett még a rendezvényen a hidasi, az izményi és a kakasdi székely pávakör, a helyi és a mecseknádasdi gyermektánccsoport, a sombereki és a szebényi népi együttes.

„Fel kell vállalnunk múltunkat, mert az a nép, amely megtagadja múltját, elveszti létjogosultságát a jövő nemzetei sorában. Aki pedig őseit megtagadja, megtagadja őt a jövő nemzedéke” – áll Videcz Ferencné szoborállításról szóló beszámolójának zárógondolataként.

Életének jelentős évfordulóihoz kapcsolódóan minden évben megemlékeznek az íróról a hidasiak. Halálának 50. évfordulója alkalmából, 2016. május 26-án délelőtt is tartott ünnepi megemlékezést a Művelődési Ház parkjában lévő szobornál Hidas Község Önkormányzata – adta hírül a Hidasi Hírmondó, Hidas község hirdetési és információs lapjának 2016. május–júniusi száma. A beszámoló szerint az ünnepséget Berg Csaba polgármester nyitotta meg, majd a helyi Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak előadását hallhatták a résztvevők. Az ünnepség végén az önkormányzat nevében Berg Csaba polgármester és Győrfi Tímea képviselő helyezte el a szobornál az emlékezés koszorúját.

***

A Hidas Néptánc és Hagyományőrző Egyesület tagjai felmenőik kulturális, tárgyi, szellemi örökségét őrzik

A Tamási Áron Művelődési Házban tartja táncpróbáit a Hidas Néptánc és Hagyományőrző Egyesület, amely a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének is tagegyesülete. Az önkormányzat honlapján található leírás szerint a tánc szeretete és a bukovinai székely hagyományok ápolása gyűjtötte össze egykor Hidas fiataljait, így alakult meg 1994-ben a Hidas Néptánc Egyesület, amely 2021 óta a Hidas Néptánc és Hagyományőrző Egyesület nevet viseli. A közel ötven főt számláló egyesület tagjai felmenőik kulturális, tárgyi, szellemi örökségét őrzik. Fő céljuknak tekintik a faluban élő bukovinai székelyek táncainak, népmeséinek, viseletének, szokásainak elsajátítását, bemutatását, továbbéltetését és megismertetését a fiatalabb nemzedékekkel. A bukovinai székelység tánchagyományairól szerzett ismereteiket archív felvételek segítségével, szakmai táborokon való részvétellel is igyekeznek bővíteni, elmélyíteni. A Kárpát-medence más tájegységeinek táncaiból is szívesen tanulnak kicsik és nagyok, repertoárjukban mezőségi, visai, nyárádmenti, moldvai, kalotaszegi táncok is szerepelnek.

Rendszeresen fellépnek helyi és környékbeli kulturális fesztiválokon, többek között a Pécsváradi Leányvásáron, a bonyhádi Bukovinai Találkozásokon, de az ország számos távolabbi településén, sőt külföldön is – Ausztriában, Németországban, Romániában, Szerbiában, Ukrajnában – is bemutatták már koreográfiáikat. Produkcióikkal jártak már a testvértelepüléseiken: Deidelsheimben és Gyergyóalfaluban, a szintén erdélyi Marosludason, illetve többször vendégei voltak a délvidéki Hertelendyfalvi Aratófesztiválnak. Saját zenekaruk nincs, az előadásokon rendszerint a Bartina vagy a Csurgó zenekar kíséri őket. Az egyesület a táncon kívül a falu kulturális életét is színesíti: szüreti felvonulással és bállal, adventi vásárral, viseletkészítő tanfolyammal, különböző kulturális és néprajzi előadásokkal, táncházakkal, megemlékezésekkel, gyermektáborral, kirándulásokkal erősítik a közösséget. A tagok őseiktől örökölt módon a „csobányolás”, vagyis a betlehemes misztériumjáték hagyományát is őrzik, amit Hidason kívül Budapesten, Pécsett és Érden is bemutattak. Az oktatás három korcsoportban folyik: gyermek, felnőtt kezdő és felnőtt csoportban, táncoktatóik Fekete Etelka és Radák János. Táncpróbáikat péntekenként tartják a Tamási Áron Művelődési Házban, a gyermekcsoportok 16.30-tól 18.00-ig, a kezdő felnőttek csoportja 18.00-tól 19.00-ig, a felnőtt táncosok csoportja pedig 19.00-től 21.00-ig próbál. A polgármesteri hivatal honlapjának tájékoztatása szerint az egyesület elnöke Ömböliné Bacher Anna, elnökhelyettese Ömböliné Sebestény Nikoletta, művészeti vezetője Ömböli Zoltán, pénzügyi vezetője Nyárádi Balázs, a szervező pedig Daradics Erzsébet.

***

Mozgalmas élet a könyvtárban

Az 1970-es években a jelenleg COOP-ABC-ként működő épületben kapott helyet a Tamási Áron Könyvtár, az akkori fiatalság kedvelt helye, amelynek helyiségei gyakran voltak tanúi az ifjak beszélgetéseinek, építő vitáinak. A könyvtár később átkerült a Művelődési Ház épületébe. Új nevén a Hidas Könyvtári, Információs és Közösségi Hely napjainkban tehát a hidasi Tamási Áron Művelődési Házban működik és Szőke Boglárka vezeti. Hétfőtől csütörtökig 16 és 19 óra között várja a könyvtárlátogatókat. 17 és 19 óra között hírlap- és könyvkiszállítás zajlik. Számos tematikus előadást, rajzpályázatot szerveznek gyermekeknek, ami igazán élénk, mozgalmas könyvtári életet mutat. Tevékenységükről az intézmény Facebook-oldalán lehet naprakész információkat szerezni.

Folyamatosak a fejlesztések

Hidas Község Önkormányzata Magyarország Kormánya támogatásával, a Magyar Falu Program keretéből elnyert közel 15 millió forint összegnyi forrásból 2019–2020-ban megvalósította A nemzeti és helyi identitástudat erősítése Hidas községben című projektet, majd Művelődési Ház fejlesztése Hidas községben című projektje keretében, az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott ötmillió forint összegű támogatásból 2020–2021-ben elvégezte a kultúrotthon oldalszárnyában lévő helyiségek belső felújítását: a vakolat felújítását és a festést, az aljzatburkolatok cseréjét, a belső válaszfalak bontásával új helyiségeket alakítottak ki és a vizesblokkot is teljeskörűen felújították. A fejlesztés elsődleges célja az volt, hogy a településen nagy számban jelen lévő civil szervezetek számára adminisztrációs és raktározási feladatok ellátására ebben az épületrészben biztosítani tudjanak irodahelyiséget, valamint egy 50 fő befogadására alkalmas tanácskozó-, illetve rendezvényteret.

Megemlékezés 2022. szeptember 19-én

„125 éve született Tamási Áron – ez alkalomból emlékeztünk meg a rossz idő miatt, de annál méltóbb helyen, a könyvtárunkban Tamási Áron munkásságáról. Emlékező gondolataim után a gyerekek Tamási Áron-idézeteket olvastak fel, ezután Borsosné Schwáb Rita igazgató asszonnyal koszorút helyeztünk el Tamási Áron szobránál. Köszönöm az iskolánk közreműködését” – jegyezte be a Hidasi Polgármesteri Hivatal Facebook-oldalára 2022. szeptember 19-én Berg Csaba, a község polgármestere.

A képkollázsokat a Hidasi Polgármesteri Hivatal Facebook-oldalán közölt, a 2022. szeptember 19-i megemlékezésen készült fényképek felhasználásával készítettük.

Hidason tehát, túl azon, hogy utcát és művelődési házat neveztek el Tamási Áronról, hogy szobrot emeltek neki és szavait székelykapuba vésték, időről időre meg is emlékeznek róla. Tisztességgel, becsülettel – úgy, ahogy az a leginkább tiszteletre és elismerésre méltó.

Varga Gabriella

A hidasi cica és arcai

X
X