Menü Bezárás

Mindig és MindenÁron!

„Ismét lehet Tamási pulcsit rendelni, új színekben, megújult design-nal. Ne maradj le róla! Németes pulóver: Tamási Áron Gimnázium Deutsches Hoodie. Neolatin pulóver: Tamási Áron Gimnázium Neolatin Hoodie. Általános iskolai pulóver: Tamási Általános Iskola Hoodie.”

Nagyon menő, hogy a Budapest-Hegyvidéki Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnáziumnak saját Tamási-pulcsija is van! És legalább ötféle színben rendelhető! Főleg milyen menő idén, a Tamási-emlékévben megjelenni egy ilyen trendi felsőben!

No de nem mindig volt ám Tamási Áron nevű ez a Budapest XII. kerületének zöld-, családi és társasházas övezetében található Általános Iskola, nem kevesebb mint harminckét esztendőn át Mártonhegyi úti Általános Iskolának nevezték.

Az intézmény Pedagógiai Programjából megtudtuk, hogy a Mártonhegyi úti Általános Iskolát 1959-ben építették. A környék folyamatos beépülése miatt az eredeti 8 tanterem szűknek bizonyult, ezért az iskola épületét bővíteni kellett. Az 1970-es években kétműszakos tanítási rendben 1200 gyermek oktatása folyt itt. Belső átalakításokkal további tantermek létrehozásával egészen az 1989/1990-es tanévig 8 évfolyamon 3 párhuzamos osztályban már csak délelőtti tanítási órákon tanultak a diákok. Az 1990/1991-es tanév gyökeres változást hozott az iskola életében, ekkor indult meg ugyanis a gimnáziumi oktatás további négyéves képzési rendszerben. „Az intézmény ekkor vette fel Tamási Áron nevét, akinek személyiségét, életművét és magyarságát méltán lehet a diákok elé példaként állítani” – olvasható a Pedagógia Program bevezetőjében.

A névváltásról részletes leírást nyújt az iskola ötvenedik évfordulójára, 2009-ben megjelent emlékkönyv. E szerint

a névadás kérdése már a nyolcvanas évek végén, 1988–1989-ben, az iskola fennállásának harmincadik évfordulója kapcsán felmerült. Névadóként olyan személyiséget szándékozott választani az intézmény, aki személyes kapcsolatban állt vagy áll az iskola szűkebb környezetével, ugyanakkor életműve, szellemisége is közel áll a fiatalabb korosztályokhoz. Az akkori igazgatónő, dr. Szatmáry Zoltánné, a szülői közösség, a tantestület és a diákönkormányzat egyetértésével 1988 októberében kérvényezte a XII. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottságánál Tamási Áron nevének felvételét.

Tamási Áron, a székely származású népi írónk, aki 1946 májusától élt és alkotott a XII. kerületben, az Alkotás utca 51. szám alatti házban – folytatódik a leírás az emlékkötetben – a magyar és egyetemes irodalom egyik kiemelkedő jelentőségű alkotója. Róla nevezték át 1975-ben az iskolát határoló egykori Tamás utcát is.

A névadási ünnepséget 1991. május 31-én tartották. Az eseményre az iskolavezetés meghívta Tamási Áron özvegyét, Ágota asszonyt is, aki – bár a meghívást lemondta – az elhatározást jó szívvel támogatta. A farkaslaki Tamási Áron Általános Iskola egy diákcsoporttal képviseltette magát az avatási ünnepségen; Tamásit méltató előadást dr. Czine Mihály irodalomtörténész professzor tartott.

A névfelvételi aktus utolsó fejezetét jelentette Tamási Áron életnagyságú bronz-fejportréjának a felavatása. A szobrot az iskola egykori növendéke, Paulikovics Iván szobrászművész készítette, műve a parkosított előkertben kapott helyet. A leleplezési ceremóniára 1992. május 26-án, a Tamási Napok keretében került sor, az avatóbeszédet Tamás Menyhért író tartotta.

A tanintézmény elkövetkező éveit is jelentős bővülés, fejlődés jellemezte. 2000-ben a vezetőség, a tantestület és a szülői választmány a profilbővítésről határozott, miszerint az iskola német két tanítási nyelvű nemzetiségi képzést is indít a gimnáziumban, így a 2001/2002-es tanévtől a 8 évfolyamos általános iskolai, valamint az általános tantervű gimnáziumi képzés mellett 5 évfolyamos két tanítási nyelvű nemzetiségi képzést is folytat az intézmény. Mindezekből eredően, a profilbővülés és a megnövekedett tanulói létszám miatt ismét szükségessé vált az épület bővítése. A 2003/2004-es tanévben a korábbi két épület mellé megépült egy új, az ebédlőt is magában foglaló öttantermes épület, amely a nemzetiségi osztályoknak ad otthont.

A 2005/2006-os tanévtől újabb változás történt a gimnáziumi oktatásban: az általános tantervű képzés keretében elindult a neolatin nyelvi előkészítő évfolyam, így a gimnázium mindkét osztálya 5 évfolyamos. 2009-ben, az iskola 50 éves jubileumi ünnepségére pedig egy EU-s KMOP-pályázatnak és a XII. kerületi Önkormányzat támogatásának köszönhetően átadtak egy újabb épületegyüttest, amelyben tornaterem, öltözők, három tanterem és könyvtár talált méltó otthonra. 2017-ben újabb hat tanterem átadásával elkészült az E épület, amelyben az alsó tagozatos tanulók kaptak helyet. 2019 szeptemberében ismét bővült az iskola: a központi épületre emeletet építettek, ebben három tanterem kapott helyet mosdóhelyiségekkel és előtérrel.

Ez a folyton bővülő és korszerűsödő tanintézmény viseli tehát, Budapesten egyetlenként, és az országban is negyedmagaként, Tamási Áron nevét. Sőt nemcsak viseli, de büszke is névadójára – mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a Tamási-pulcsik; az aula falára felfestett felirat: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne” (Tamási Áron); a könyvtárban a Tamási Áron-polc a székelykapuval és az író műveivel; a diákok látványos, modern falrajza Tamási nevével; és az is, hogy Tamási itt érettségi tétel.

De aktív a közösség az emlékőrzés terén is. Karacs Zsuzsanna intézményvezető elmondta: a diákcsoportok minden erdélyi kirándulásuk alkalmával felkeresik Farkaslakát, megkoszorúzzák az író sírját és meglátogatják a szülőházát. Az idei Tamási-évben a gimnazisták beneveztek a Nemzeti Színház internetes színháztörténeti vetélkedőjére, amelynek idén Tamási Áron és a Nemzeti Színház volt a témája. Saját emlékévi eseményeiket a 2022/2023-től tanévtől, Tamási születésének 125. évfordulója napjától rendezik. „A hagyományos regényismereti versenyünk témája Tamási Áron lesz és ebbe most bevonjuk a tankerület többi iskoláját is. Kórusunk a zene világnapjára székely népdalokból összeállított műsorral készül” – mondta ottjártunkkor Karacs Zsuzsanna igazgató.

A Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium Oktatást Támogató Alapítvány jogutódjának találó nevet találtak Mikófalvy András, Pintérné Reviczky Anikó és Karacs Zsuzsanna kuratóriumi tagok: MindenÁron Alapítvány! Mintha csak azt akarnák üzenni ezzel: amiként az alapítvány segíti az iskola működését és közösségét, támogatja az oktatást, a nevelést, a képzéseket, úgy mindenki tegye a jót, mindig és MindenÁron!

Varga Gabriella

X
X